Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Over ATD Vierde Wereld

De armsten bouwen een specifieke kennis op omdat ze de maatschappij bekijken van onderuit.

Die kennis moet een weg vinden zodat veranderingen op gang komen. Alleen zo komt er een wereld waarin de fundamentele rechten van alle mensen worden gerespecteerd.

 Met en vanuit de meest uitgesloten mensen gaat ATD Vierde Wereld daarom voortdurend in dialoog met andere burgers, professionelen en beleidsmakers.

Ook door creatieve en culturele activiteiten proberen we ontmoeting, begrip en respect centraal te stellen.

Opgericht

 in 1957 in Frankrijk door Joseph Wresinski

 Actief

in 30 landen, in 5 werelddelen

 Verenigt

mensen in armoede en mensen die naast hen staan van allerlei levensbeschouwingen.

 

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven,

worden de Rechten van de Mens geschonden.

Wij zijn verplicht ons te verenigen

om die rechten te doen eerbiedigen."

Joseph Wresinski